Home

Pakistan befolkning 2021

The current population of Pakistan is 224,735,172 as of Thursday, May 27, 2021, based on Worldometer elaboration of the latest United Nations data.; Pakistan 2020 population is estimated at 220,892,340 people at mid year according to UN data.; Pakistan population is equivalent to 2.83% of the total world population.; Pakistan ranks number 5 in the list of countries (and dependencies) by. Pakistan's estimated population (excluding Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan) in 2021 was 225,199,937 according to the 2017 Census of Pakistan. Pakistan is the world's fifth-most-populous country. However, as per recent 2020 statistics, the current population of Pakistan is 230,083,998 with the growth rate of 2.0%

Pakistan, formellt Islamiska republiken Pakistan, är ett land i Sydasien. I juli 2016 var Pakistan det sjätte folkrikaste landet i världen med en befolkning på cirka 193 miljoner. Det gränsar i öst till Indien, i norr till Kina, i nordväst till Afghanistan och i väst till Iran. I söder har landet en kust mot Arabiska havet, och delar där en sjögräns med Oman. I området har det mycket länge funnits jordbruk och cirka 2600-1500 f.Kr. dominerades det av Induskulturen. Från 1858. 29 april 2020: Officiell beräkning [97] 97 Tadzjikistan: 8 921 000: 1 juli 2017: FN:s beräkning [98] 98 Österrike: 8 822 267: 1 januari 2018: Officiell beräkning [99] 99 Schweiz: 8 482 200: 31 december 2017: Officiell beräkning [100] 100 Papua Nya Guinea: 8 251 00 Pakistan. Pakistan, stat i södra Asien; 796 095 km 2, 220,9 miljoner invånare (2020). I siffrorna ingår inte befolkningen (cirka (18 av 116 ord Likväl präglas landets ekonomi av hög inflation, låg tillväxt och stora budget underskott. Efter år 2000 har Pakistan haft en normal ekonomisk växt på 4-5 %, men majoriteten av befolkningen lever fortsatt i djup fattigdom 1000 invånare (2020) Kina: 1439323776: Indien: 1380004385: USA: 331002651: Indonesien: 273523615: Pakistan: 220892340: Brasilien: 212559417: Nigeria: 206139589: Bangladesh: 164689383: Ryssland: 145934462: Mexiko: 128932753: Japan: 126476461: Etiopien: 114963588: Filippinerna: 109581078: Egypten: 102334404: Vietnam: 97338579: Demokratiska Republiken Kongo: 89561403: Turkiet: 84339067: Iran: 83992949: Tyskland: 8378394

2020: Indonesien: 267,026,368: 2020: Pakistan: 233,500,640: 2020: Nigeria: 214,028,304: 2020: Brasilien: 211,715,968: 2020: Bangladesh: 162,650,848: 2020: Ryssland: 141,722,208: 2020: Mexico: 128,649,568: 2020: Japan: 125,507,472: 2020: Filippinerna: 109,180,816: 2020: Etiopien: 108,113,152: 2020: Egypten: 104,124,440: 2020: Kongo, Demokratiska Republiken Kongo: 101,780,264: 2020: Vietnam: 98,721,272: 2020: Iran: 84,923,312: 2020 2020-05-12 Antal personer 20-64 år som gjort minst en migration under perioden 2009-2018 efter födelseregion, kön, antal migrationer och sammanräknad förvärvsinkomst 201 Hälften av världens befolkningsökning kommer att ske i nio länder. I fallande ordning handlar det om Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo-Kinshasa, Etiopien, Tanzania, Indonesien och USA. Idag är det Kina som med sina 1,43 miljarder människor har flest invånare. Om åtta år väntas Indien, som nu har en befolkning på 1,37 miljarder, gå om Kina

Befolkning. Pakistan är världens sjätte folkrikaste land. Befolkningen är ung och ökar snabbt men är mycket ojämnt fördelad. Bergsområdena i väster och norr är glest befolkade, medan det bördiga Punjab har mer än 390 invånare per kvadratkilometer. Antal invånare: 197 015 950 (2017 1 Nov 2020: 2020 census result: 2 India: 1,377,445,788: 17.5%: 27 May 2021: National population clock: 3 United States: 331,741,092: 4.21%: 27 May 2021: National population clock: 4 Indonesia: 271,350,000: 3.45%: 31 Dec 2020: National annual estimate: 5 Pakistan: 225,200,000: 2.86%: 1 Jul 2021: UN projection: 6 Brazil: 213,190,173: 2.71%: 27 May 202

Samtidigt kommer världens folkrikaste land Kina se sin befolkning sjunka med 2,2 procent eller cirka 31,4 miljoner mellan 2019 och 2050. Färre föds och fler lever längr Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Pakistan - BNP

Temanotat Pakistan: Den kristne befolkningen - rettslige prosesser og overgrep LANDINFO - 19. FEBRUAR 2020 - 8 2 Generelle forhold 2.1 Grunnlov, motstridende lovgivning og forvaltningpraksis Pakistan er en islamsk republikk, og grunnloven slår fast at religiøs praktisering er «subject to law, public order, and morality» 10 000 i protest - polis sköt varningsskott. Indisk polis har avfyrat tårgas och skjutit varningsskott i luften för att skingra minst 10 000 personer som demonstrerat mot New Dehlis beslut att dra tillbaka Jammu-Kashmirs särskilda rättigheter som gett regionen visst självstyre, skriver al Jazeera. 7 aug 2019. Debatt Kinas befolkningsmängd kommer att nå sin topp år 2029. Då kommer landet att ha 1,442 miljarder invånare. Efter det börjar befolkningen oundvikligen att krympa, slår en rapport från Kinas. På nyårsafton uppgick folkmängden till 10 327 589 personer, en ökning med 986 907 personer sedan nyårsaftonen 2009, för ett decennium sedan. Under 2019 ökade befolkningen med 97 404 personer, 44 028 kvinnor och 53 376 män

2020. Folkökning. 1 987. 2 184. 1 741. 1 859. 1 346. Födda. 1 715. 1 615. 1 688. 1 644. 1 665. Döda. 1 101. 1 202. 1 253. 1 100. 1 240. Födelsenetto. 614. 413. 435. 544. 365. Inflyttade. 7 103. 7 341. 7 299. 7 169. 7 201. Utflyttade. 5 741. 5 592. 6 001. 5 927. 6 322. Flyttnetto. 1 362. 1 749. 1 298. 1 242. 87 Befolkning i miljoner invånare (2019) Kommissionen kommer att föreslå en europeisk klimatlag senast i mars 2020 för att göra målet om klimatneutralitet till 2050 rättsligt bindande. EU har redan börjat modernisera och förändra ekonomin med målet att bli klimatneutralt Även i Pakistan finns en stor pashtunsk befolkning. Hazarerna utgör ungefär 10-15 procent av befolkningen och är i majoritet i provinserna Bamiyan och Daikundi, Senast uppdaterad den 20 februari 2020. Share. Share this page with email (opens in a new window Under den motsvarande historiska befolkningsutvecklingen mellan år 2008 -2019 ökade befolkningen från 26 343 invånare till 27 466 år 2019. Det motsvarade då en folkkning med 1 123 personer. Prognosen för perioden 2019-2023 innebär fljande: - Folkmängden minskar med 19 personer från 27 466 till 27 447 Pakistan, officielt Den Islamiske Republik Pakistan (urdu: اسلامی جمہوریۂ پاکستان; tr. islāmī jamhūriya-i-pākistān), er et land i Sydasien.Det er verdens sjette mest befolkede land med over 220,892,340 indbyggere. Det er det 30. største land med et areal på 881.913 km 2.Pakistan har 1.046 km kystlinje, som går ud til Det Arabiske Hav og Omanbugten mod syd, og det.

Pakistan Population (2021) - Worldomete

befolkning under 2019. 71 426 71 745 Antal personer År. 7 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000 170 000 Invånare Faktiskt antal Prognos 2020-2024 Utblick 2025-2029 Antalet invånare i Norrköping ökade under 2019 med 1 495 personer och invånarantalet uppgick till 143 171 vid utgången av året. Ökningen berodd The current population of Pakistan is 224,723,434 as of Wednesday, May 26, 2021, based on Worldometer elaboration of the... Pakistan 2020 population is estimated at 220,892,340 people at mid year according to UN data. Pakistan population is equivalent to 2.83% of the total world population.. Pakistan · Befolkning. På denne siden kan du finne tidligere, nåværende og fremtidige befolkningsstatistikk for Pakistan (1950-2100), befolkningskart , demografi, levende befolkning teller etc. This is a list of countries and dependencies by population.It includes sovereign states, inhabited dependent territories and, in some cases, constituent countries of sovereign states, with inclusion within the list being primarily based on the ISO standard ISO 3166-1.For instance, the United Kingdom is considered as a single entity, while the constituent countries of the Kingdom of the.

Land Befolkning År; Turkiet: 82,017,512: 2020: Tyskland: 80,159,664: 2020: Frankrike: 67,848,160: 2020: Storbritannien: 65,761,116: 2020: Italien: 62,402,660: 2020. Pakistan är ett av de mest folkrika länderna i världen med sina knappt 207,8 miljoner invånare. Majoriteten av befolkningen utgörs av muslimer (80%), där hela 65 procent utgörs av sunnimuslimer, följt av shiamuslimer (20%) samt ahmadiyamuslimer och sufier (2,3%)

Demographics of Pakistan - Wikipedi

 1. Updated: 18 August 2020. Sami. Updated: 6 February 2018. Discontinued statistics. Cash transfers to families with children (discontinued) Updated: 14 June 2016. Immigration regulation - StatRes (discontinued) Updated: 1 September 2014. Population and.
 2. 2020 var ett skottår som började en onsdag i den gregorianska kalendern. 2020 Hela Italiens befolkning placeras i karantän för att förhindra fortsatt spridning av covid-19 i landet. 22 maj - 97 dödas i en flygolycka i Karachi, Pakistan
 3. Ett av de sätt man mäter Europas största länder på är utefter hur stor befolkning landet har. 2020 . Meditation - 10 bästa tipsen för att komma igång att meditera . 28 januari, 2020 . Världens 10 mest talade språk - Största språken

Sammanfattning. År 2020 uppgav 52 procent av befolkningen 16-84 år övervikt eller fetma. Förekomsten av övervikt och fetma varierade mellan olika grupper och var vanligare bland äldre än bland yngre, och bland personer med förgymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år. I Malmö bor människor från 179 olika länder. Invånare i Malmö till och med 31 december 2020 347 949 . Befolkningstillväxt. I Malmö bor 347 949 invånare (31 december 2020). Det är Sveriges snabbast växande storstad. Under 2020 ökade befolkningen med 3 783. Pakistan has recorded a 30 per cent growth in Islamic banking assets during the 2020 fiscal year. According to a report released by the State Bank of Pakistan on Wednesday, the overall deposits of. Libanon är fortsatt det värdlandet som i förhållande till landets befolkning har flest flyktingar; var sjunde person i landet är flykting. Därefter kommer Jordanien där 1 av 15 och Turkiet där 1 av 23 personer i landet är flyktingar

Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen. Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp Olika mått på fattigdom. Fattigdom kan mätas på många sätt. UNICEF anser att barn kan räknas som fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till överlevnad och utveckling, hälsa och näring, rent vatten och toaletter, skolgång, skydd, tak över huvudet, information och delaktighet

Pakistan - Wikipedi

Här finns Sveriges befolkning förtecknad - inte i alfabetisk ordning - utan efter geografisk hemvist. Registret upprättat av. Riksarkivets externa enheter i samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar och andra organisationer runt om i landet. Historik Tema Coronastrategin var en strategi för en homogen befolkning 14 december, 2020; Artikel från Högskolan i Gävle; Ämne: Hälsa & medicin, Samhälle & kultur Migranterna hade en livsstil och ett sätt att leva som inte förväntades inom den svenska strategin Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2020-12-31. Mer statistik om Gotlands befolkning och befolkningsförändringar finns på Regionfakta. Regionfaktas webbplats. Befolkningsprognoser. För att kunna planera regionens verksamheter och arbeta mot befolkningsmål görs prognoser på hur befolkningen förväntas utvecklas Världens befolkning kommer att öka något snabbare de kommande åren än vad experterna trott. År 2050 är vi 9,7 miljarder människor på jorden, en ökning med 33 procent från dagens 7,3 miljarder, enligt en ny prognos från FN

Lista över länder efter folkmängd - Wikipedi

Sveriges Släktforskarförbund har givit ut de populära databaserna Sveriges befolkning 1970,1980 och 2000. Databaserna innehåller folkbokföringsuppgifter om de drygt 8 miljoner personer som bodde i Sverige ett bestämt datum det år som skivan avser Sveriges befolkning 2000 innehåller alla som var folkbokförda i en svensk församling i slutet av 2000, nästan 8,9 miljoner personer. Dessa redovisas med namn, födelsedatum, födelseförsamling eller land, boendeförsamling, civilstånd med datum och oftast adress (90 %, inklusive en mindre mängd utlandsadresser) Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen för augusti 2018 flyttas fram till 25.9.2018. Instruktion för hänvisning : Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation] I slutet av 1990-talet minskade befolkningen i flera skånska kommuner, men trenden vände i början på 2000-talet och håller sedan dess i sig. Från 2016 och framåt har befolkningsökningen i Skåne legat på historiskt höga nivåer, något som under 2020 mattats av i kölvattnet av coronapandemin Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas. Där kan du ta fram egna tabeller. I SCB:s tjänst Kommunen i siffror kan du jämföra Trelleborg med andra kommuner

Pakistan - Uppslagsverk - NE

Befolkning Vid 2020 års utgång bodde det 164 616 personer i kommunen, fördelade på 84 055 män och 80 561 kvinnor. Linköping är en universitetsstad och det påverkar tydligt ålderssammansättningen i kommunen. 18 procent av befolkningen är i åldern 20-29 år Lägesrapport 2020 Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2020 (artikelnr 2020-3-6603) kan beställas från • Cirka 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre. Andelen vari-erar dock kraftigt mellan olika kommuner #PAKVSENG #ENGVSPAK #CRICKEET #Pakistan #Englan Doing Business 2020 Pakistan Page 4. Starting a Business This topic measures the number of procedures, time, cost and paid-in minimum capital requirement for a small- to medium-sized limited liability company to start up and formally operate in each economy's largest business city Senast ändrad 29 May 2020. I slutet av 2019 bestod ungefär 19,6 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda. 1 Av alla utrikes födda kom 11,4 procent från Finland, Norge, Danmark eller Island. Finland har varit det vanligaste födelselandet sedan 1940-talet

befolkning har ökat de senaste 16 åren och i slutet av 2018 var Sundsvall landets 19:e År 2020 har vi byggt upp konkurrenskraftiga och hållbara samhällen och livsmiljöer över hela länet som ger hög livskvalitet och skapar framtidstro, engagemang och öppenhet. 2 Jobs in Pakistan 2021 todays latest jobs get first job alert or you can get updates Govt jobs and online jobs alert 2021 via jobloverz.co Dalarnas befolkning minskade 2020 Dalarnas befolkning minskade med 219 personer under 2020. Fler avled och färre föddes än året före, vilket gav et Sveriges befolkning. Sverige har runt 10 miljoner invånare. Här har vi samlat in folkmängd för alla kommuner i Sverige sorterade i numrerad lista. Stockholms kommun är störst med omkring 900,000 st invånare. Bjurholm är minst med sina cirka 2500 st invånare. Notera dock att. Google Trends Google app

Pakistan har inte råd att stänga städer | AftonbladetPakistan – Wikipedia

Pakistan - Globali

Mellan åren 2000 och 2018 har befolkningen i Sverige vuxit med drygt 1,3 miljoner människor. Av landets 290 kommuner minskade befolkningen i 103 kommuner medan 187 kommuner växte - 72 av dem. Alle personer med lovlig bopæl i Danmark på optællingsdatoen indgår i statistikken. Dette er uanset om man har boet her i mange år eller lige er flyttet hertil

Men nu är den här: Sveriges befolkning 2000, Målet är att den nya versionen, med uppgifter om döda i Sverige för perioden 1830-2020, ska ges ut på usb under hösten 2021 Latest Jobs in Pakistan 2020. 1,395 likes · 1 talking about this. We will provide you to Latest Jobs Updates Nu har Boverket genomfört nya beräkningar av det regionala behovet av bostäder - denna gång för perioden 2020-2029. När befolkningen växer ökar normalt sett behovet av bostäder. Hur stort behovet av nya bostäder är beror bland annat på hur antalet hushåll förändras framöver, men också på hur det befintliga bostadsbeståndet ser ut. Även om bostäder produceras utifrån. Befolkning. Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Knappt hälften av invånarna, omkring 40 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen

Befolkningsantal - Globali

Tysklands befolkning ökar kraftigt men det beror inte på att fler tyskar föds utan orsaken är invandring till landet. Samtidigt visar statistik att landet har en av världens äldsta befolkningar. På fredagen presenterade Tysklands officiella statistikbyrå siffror som visar att befolkningen fortsätter att växa men i den lägsta takten sedan år 2012, rapporterar Deutsche Welle. [ Norrköpings kommun, Utrednings- och utvecklingsenheten Områdesfakta Norrköping 2020 Karta från Norrköpings kommun Antal boende i Norrköping 2019 143 171 personer Befolkning efter ålder och kön 2019 Folkmängd år 2012-201 Kommunfakta. Trollhättan - tätort i Västergötland och centralort i Trollhättans kommun, i Västra Götalands län

Befolkning per land - Tematisk karta - Världe

Även år 2020 var ett år med mycket stark befolkningstillväxt. Statistiska Centralbyråns (SCB) årsstatistik redovisar en tillväxt på 2,0 procent, vilket motsvarar en nettotillväxt om 746 personer. 37 290 invånare fanns i Strängnäs kommun vid årsskiftet år 2020 Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat för sjunde året i rad. Under 2020 ökade befolkningen med 22 personer. Sedan 2014 har kommunen ökat sin befolkning med 486 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Mora kommun 20 492 invånare Pakistan Source: Globocan 2020 Summary statistic 2020 Males Females Both sexes Population 113 672 007 107 220 324 220 892 332 Number of new cancer cases 88 015 90 373 178 388 Age-standardized incidence rate (World) 107.0 113.7 110.4 Risk of developing cancer before the age of 75 years (%) 11.5 12.3 11.

FN: Nio av tio har fördomar mot kvinnor | Aftonbladet

Befolkningsstatistik - SC

Last Updated: 29th April, 2021 09:44 IST Pakistan's Internet Freedom Declined Dramatically In 2020 Due To Govt Policies: Report A report highlighted that internet freedom in Pakistan has declined dramatically in 2020 due to govt's decision to block cultural, political & social website No claims are made regarding the accuracy of Pakistan Energy 2020 information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Pakistan Energy 2020 should be addressed to the CIA or the source cited on each page. 2) The rank that you see is the CIA reported rank,. Befolkning Ämnesområdet omfattar statistik över den i landet stadigvarande bosatta befolkningens volym, sammansättning och förändringar, t.ex. födelse, död, äktenskap, flyttningsrörelse. Ämnesområdet täcker också statistik över sysselsättning, familjer och bostadshushåll samt befolkningsprognoser efter område

Vi närmar oss 8,5 miljarder - så ser befolkningsökningen

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Fram till år 2070 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler År Folkmängd, 31/12 Födelsenetto under året Flyttnetto under året Sammanlagd förändring; 2020: 59 249: 63: 121: 191: 2019: 59 058: 50: 257: 330: 2018: 58 728. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Landskrona 46 090 invånare, vilket har inneburit att kommunens befolkning under 2020 ökade med 215 personer. Ökningen beror både på att det var fler som flyttade hit (2 872) än flyttade härifrån (2 772), ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 69 personer samt justeringar gjorda av SCB Befolkning och statistik På den här sidan kan du läsa om Ängelholms kommuns invånare - vilken utbildningsnivå de har, hur de flyttar och hur många som förväntas bo i Ängelholm om tio år. Ängelholms kommun hade 42 476 invånare i december 2019

Fakta om Pakistan Asien - samhällskunskap Världens

ReliefWeb (2020, August 29) Rapid Need Assessment Report: Monsoon Rains Karachi Division, 24th-27th August 2020. Accessed September 24, 2020. R (2020, August 27) August rains flood Pakistan's financial capital, shatter records Pakistan (Urdu: پاكِستان, Pākistān), offisielt Den islamske republikken Pakistan (urdu: اِسلامی جُمہُوریۂ پاكِستان, Islāmī Jumhūriya'eh Pākistān) er en uavhengig stat i Sør-Asia, og ligger i et krysningspunkt for de strategisk viktige regionene Sør-Asia, Sentral-Asia og Vest-Asia.Med sin befolkning på mer enn 180 millioner innbyggere, er Pakistan det.

Studiecirkeln Förstå Afghanistan nu online | SvenskaViktiga geografiska fakta om länderna som gränsar till KinaEtt tåg i skyn - Sydasien – tidskrift om Indien, PakistanStørste Byer I Iran | 2020

Befolkningen i Spaniens största städer fortsätter att öka för varje år som går eftersom att det är där som utbildning och jobb finns. Om man ser till Spanien som land, så förväntas befolkningen minska något pga färre antal födslar indien. landsfakta indien folkmängd, folkgrupper, religion, spädbarnsdödlighet, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, flagga, riksvapen, karta m Pakistan's arid climate and rocky deserts may seem an unlikely place to look for a green revolution, but the nation of more than 200 million people has begun one of the world's largest.

 • Where to buy ether Reddit.
 • MRI Asset Management.
 • Gävle kommun trafik.
 • Funda Oosterwolde Snellingerdijk.
 • How to use Bisq.
 • Cursus turbo beleggen.
 • INKEF Capital Salary.
 • Who accepts XRP as payment.
 • Jobb och utvecklingsgarantin corona.
 • Viaplay kundnummer.
 • Touker Suleyman net worth.
 • Revolut Binance failed.
 • Bitcoin selfish mining.
 • Remote forex trader jobs.
 • Nordic Choice sommarerbjudande 2021.
 • Amazon Miku Baby Monitor.
 • Decrypt blockchain wallet backup.
 • Duschvärmeväxlare.
 • Labello soorten.
 • JRNY Crypto telegram.
 • Crypto Erfahrungen.
 • ATNM stock split.
 • Airfryer Clas Ohlson.
 • Bokföra försäljning av bil.
 • Drill Tarkov.
 • AnCnoc 12.
 • Cashterminal бензиностанция.
 • Calypso Ocean Blue Lemonade review.
 • Crypterium отзывы.
 • Avsluta autogiro.
 • Stuga bortskänkes Blocket.
 • Märkesvärde synonym.
 • Ali B Matthijs van Nieuwkerk bitcoin.
 • How to buy Theta on Binance US.
 • Utbildning enskild firma.
 • Buy HIVE crypto.
 • Panthella Mässing.
 • Vad gör en fastighetsmäklare.
 • PostNord farligt gods.
 • Wie viele EOS Coins gibt es.
 • Nokia 5G Ausbau.