Home

Unionen löneavtal 2022

Avtal 2020 Unione

 1. Målet med 2020 års avtalsrörelse är att det ska bli mer pengar i plånboken och mer pengar ska betalas in till Flexpension. De gemensamma krav Unionen kommer driva på hela industriområdet är bland annat: 3,0% löneökningsnivå samt lägsta löneökning om 530 kronor. Fortsatt avsättning till flexpension/deltidspensio
 2. Så här hittar du ditt löneavtal. Unionen har ett 100-tal olika kollektivavtal som gäller för olika branscher och företag. Du behöver titta i det kollektivavtal (löneavtal) som gäller på din arbetsplats, för att få veta vad som gäller för just dig. Direktlänk till ditt löneavtal
 3. Avtalet gäller 2020-11-01* - 2023-03-31. Unionen har nu tecknat ett nytt avtal för din bransch som kommer att gälla under 29 månader fram till och med 2023-03-31. Genom avtalet får du som medlem bland annat en bra grund för fortsatt löneutveckling och nya avsättningar till systemet för deltidspension (flexpension)

Avtalet innehåller löneökningar om 5% över 29 månader och det är en ansvarsfull löneökningstakt under rådande omständigheter. Avtalet innehåller även en ökad avsättning till flexpension om 0,4%. vilket ger ett totalt avtalsvärde på 5,4%. Framgången har uppnåtts genom ett starkt samarbete med Facken inom industrin

Individuella lönehöjningar ska utges från och med den 1 december 2020 och den 1 maj 2022. 1.4 Lägsta löner Om tjänstemannen senast den 30 november 2020 respektive den 30 april 2022 har fyllt 20 respektive 24 år ska lönen uppgå till lägst . 20 år 24 år . 2020 18.400 21.320 kr . 2022 18.731 21.704 k Industriavtalet: Ingen retroaktiv löneökning från april. Avtal 2020 En halvtimme efter midnatt kom fack och arbetsgivare i industrin överens om ett nytt avtal. Det ger 5,4 procent i kostnadsökningar för arbetsgivarna under 29 månader. Fackens företrädare är någorlunda nöjda med uppgörelsen medan arbetsgivarnas representanter är bekymrade Enligt Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer görs en lönerevision den 1 november 2020 och den 1 april 2022. Om de lokala parterna inte enas om annat ska en lönenämnd utgå från att löneökningar för gruppen om 2,8 procent ska utgå den 1 november 2020 och 2,2 procent den 1 april 2022

Den 31 oktober kom industrins parter överens om ett nytt avtal som gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart. Märket sätts till 5,4 procent under dessa 29 månader vilket innebär en årstakt på 2,23 procent Nya löneavtal klara för handelns tjänstemän Svensk Handel har kommit överens med Unionen och Akademikerförbunden om nya avtal för tjänstemän. Avtalen som bland annat gäller för anställda på handelsföretagens huvudkontor och butikschefer följer märket och innebär en kostnadsökningsnivå på totalt 5,4 procent över 29 månader

Ditt löneavtal - det här ingår och så här - Unione

Avtal 2020. Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt den 31 oktober 2020 överenskommelse med Unionen och Sveriges Ingenjörer om nytt Tjänstemannaavtal. Avtalsperioden omfattar 29 månader från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Vi lämnar nedan följande kommentarer till överenskommelsen. A) Löneavtal Unionen Lönepott För Unionen bildas den 1 november 2020 Unionens båda löneavtal i enlighet med direktiv i bilaga C. § 4 Deltidspension Parterna är överens om att till systemet för deltidspension avsätta ytterligare 0,4 procent för avtalsperioden 1 december 2020 — 30 april 2023. Av dessa 0,4 procent belastar 0,2 procent avtalsåret 2020 och 0,2 avtalsåret 2022. Avsättningen om 0, Avtalen sträcker sig över 29 månader och gäller från och med 1 november 2020 t o m 31 mars 2023. Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter är ett sifferlöst löneavtal. Löneavtalet med Unionen omfattar löneökningar med 2,9 % från den 1 november 2020 och 1,8% från den 1 april 2022

Fack och arbetsgivare inom industrin har enats om ett nytt löneavtal. Parterna har kommit överens om ett avtal på 5,4 procent under 29 månader som löper ut den 31 mars 2023. - Årstakten ligger på 2,23 procent. Det här kommer att bli det nya märket som normerar svensk arbetsmarknad, säger Marie Nilsson, ordförande IF Metall Vision och arbetsgivarna SKR och Sobona kommer överens om ett fyraårigt sifferlöst avtal som ger förbundets 120 000 medlemmar i kommuner, regioner och kommunala bolag retroaktiva löneökningar från 1 april. Niklas Lindstedt. Avtal, Lön och villkor

Arbetsgivaralliansen har nu träffat bransch- och löneavtal för bransch Idrott med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbundet, Ledarna, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal. Avtalstiden gäller 2020-11-01 - 2023-10-31 2020-12-22 Arbetsgivaralliansen har nu träffat bransch- och löneavtal för bransch Idrott med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbundet, Ledarna, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden, Vision och Unionen 69 I förhållande till Unionen gäller att: Lägsta löneökningsutrymme Den individuella löneutvecklingen Lägsta löne Detta avtal gäller fr o m den 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen Unionen Best nr 6041 170 Nu har fack och arbetsgivare kommit överens och enats om ett nytt löneavtal på 5,4 procent. Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022

Avtalsrörelsen 2020: Alla nya kollektivavtal klara. Alla nya kollektivavtal är nu klara. Den 26 november tecknades ett nytt Byggavtal. Det inkluderade bland annat utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning Unionen Akademikerförbunden Fastighetsanställdas Förbund (från sid 80) Kommunal (part på golf- och ridklubbar) (från sid 80) Idrott Bransch- och löneavtal 2017-2020 Publicerad: 2020-12-07. Avtal klart för Väg- och banavtalet. Byggföretagen och Seko har kommit överens om ett nytt Väg- och banavtal med en avtalsperiod om 29 månader. Avtalsvärdet om 5,4 procent är i enlighet med märket. Sveriges Ingenjörer och Unionen 2020-12-07. Efter att märket IF Metall och Unionen. Viktiga frågor för Naturvetarna i avtalsrörelsen. 2020-10-08. Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen ger besked om vilka frågor Naturvetarna driver. - Vi vill ha löneavtal som speglar det värde som naturvetare skapar i verksamheten Avtalsrörelsen 2020. Kollektivavtal Mer pengar i plånboken, höjda pensioner och bättre arbetsmiljö. Det är några av de krav som 12 förbund kommer att driva i en gemensam LO-samordning under avtalsrörelsen 2020

Avtal 2020 Nu har avtalsrörelsen dragit igång. Den främsta frågan för förbundet att driva är förbättringar av villkor och löner. Vår styrka i förhandlingarna ligger i att vi är många som står enade. Genom att vi Livsmedelsarbetare samlas och driver våra krav gemensamt ökar vår genomslagskraft gentemot arbetsgivarna. Det är det grundläggande värdet av medlemskapet och den. Lokalt löneavtal Unionen 2017 till och med den 30 april 2020. Detta avtal gäller för medlemmar i Unionen anställda vid företag som omfattas av kollektivavtal mellan Bemanningsföretagen och Unionen. 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkte

Teknikarbetsgivarna Unione

Svensk Handel har kommit överens med Unionen och Akademikerförbunden om nya avtal för tjänstemän. Avtalen som bland annat gäller för anställda på handelsföretagens huvudkontor och butikschefer följer märket och innebär en kostnadsökningsnivå på totalt 5,4 procent över 29 månader and Unionen for the period 1 December 2020, inclusive, to 30 April 2023, inclusive. This agreement applies to members of Unionen employed at companies covered by the collective bargaining agreement between the Competence Agencies of Sweden and Unionen. 1.1 Rules on salary-setting

LÖNEAVTAL Tjänstemän 2017-05-01-2020-04-30. Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Jusek. Unionen inte anmälts till arbetsgivaren samverkar denne istället direkt med de anställda i tillämpliga delar och genomför löneprocessen i enlighet med detta avtal I ett historiskt svårt läge har Unionen nått framgång i förhandlingarna och tecknat bästa möjliga avtal för medlemmarna. Avtalet ger Unionens medlemmar mer pengar i plånboken och bättre pensioner genom ökad avsättning till flexpension. Dessutom ska parterna gemensamt ta fram en praktisk handledning med syfte att bidra till ett mer jämställt arbetsliv, genom att motverka.

30 november, 2020 Nya kollektivavtal för Innovations­företagen. Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter är ett sifferlöst löneavtal. Löneavtalet med Unionen omfattar löneökningar med 2,9 % från den 1 november 2020 och 1,8% från den 1 april 2022 Avtalsrörelsen 2020 är nu åter i gång efter att ha varit upjuten sedan i våras. De första nya avtalen har träffats inom industrin i början av november. Många hundra avtal i alla branscher ska nu omförhandlas under resten av året och i vinter Löneavtal TEKO - Unionen Lönepott för lokal förhandling Om de lokala parterna inte enas om annan tidpunkt, avsätts den 1 april 2017, 1 april 2018 respektive 1 april 2019 vid företaget en lönepott motsvarande 2,0, 2,0 respektive 2,0 procent av de fasta kontanta lönern

Nya löneavtal har nu tecknats för 17 000 tjänstemän i försäkringsbranschen. Kollektivavtal har dels tecknats mellan FAO och Forena, dels mellan FAO och Saco-förbunden Akavia samt Sveriges Ingenjörer. I avtalen finns två revisionstillfällen; den 1 november 2020 och den 1 april 2022. FAO lyfter i sin kommentar fram att löptiderna därmed har förlängts Avtalsperiod: 1 maj 2017-30 april 2020 Rätt avtal? Om du arbetar inom terminal och lager på ett företag som är anslutet till Biltrafikens arbetsgivarförbund är det Transportavtalet som är ditt kollektivavtal Avtalsrörelsen 2020. Industrins märke klart 5,4 procent på 29 månader. Industrins märke klart 5,4 procent på 29 månader. Den 31 oktober kom arbetsgivare* och fack inom industrin överens om märket. Det innebär att normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad är satt

Tekniktjänstearbetsgivarna Unione

1.3 Löneavtal Unionen 1.3.1 Löneavtalet ska vara oförändrat med nedan följande undantag. utgå den 1 november 2020 och 2,2 procent ska utgå den 1 april 2022. Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram om plus/minus en fjärdedel av värdet per lönerevision, vikta o Avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Vi kämpar bland annat för att alla våra medlemmar ska få bättre anställningsvillkor och rätt lön. Starka kollektivavtal är garantin för det. Ditt kollektivavtal garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet Branschavtal ENERGI 2020-2023. Tillhörande avtal. Avtalet innehåller följande: 1 Kap : Allmänna bestämmelser: Löneavtal; Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring; Unionen; Kraftverksavtal. Kraftverksavtalet 2020-2023. Tillhörande avtal. Kraftverksavtalet innehåller följande: 1 Kap: Allmänna.

Avtal klart för tjänstemän inom industrin - : Unionen Opinio

Lokalt löneavtal - Unionen..... 15 Löner och förhandlingsordning - Akademikerförbunden.. 21 Partsgemensam period som följer efter 31 mars 2020. Fördelning av individuella lönehöjningar Det utrymme som bildats enligt ovan ska fördelas individuellt enlig AVTAL Arbetsgivarverket har idag tecknat nya tidsbegränsade avtal om löner och anställningsvillkor med OFR/S,P,O och Seko mellan den 1 december 2020 och den 30 september 2023. Även med Saco-S har förhandlingar genomförts som ett led i utvecklingen av tillsvidareavtalen Löneavtal Unionen 99 Löneavtal Sveriges Ingenjörer 103 Samarbetsavtal Ledarna 109 . 4 Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck Pension och gruppliv Uppgörelsen mellan SAF oc h PTK om ITP av den 30 september 1976 med pro- 2020. ----- samt -----§ 3 --. Unionen: Vi förhandlar om löneavtal som ska ge reallöneutveckling, alltså en högre löneutveckling än inflationen. Under 2019 var lönehöjningen 2,3 % i genomsnitt i Unionens avtal för tandsköterskor. Vi lyckades få igenom ny lön från 1 april 2020

Industriavtalet: Ingen retroaktiv löneökning från april

Nya kollektivavtal är tecknade - Teknikföretage

Visita tecknade kollektivavtal med Unionen den 18 december 2020. Tjänstemannaavtalet Avtalet gäller från den 1 januari 2021 - 31 maj 2023, vilket motsvarar 29 månader. Allmänt Avtalets värde landad 1 oktober 2017 - 30 september 2020. Bussbranschavtalet Parter Sveriges Bussföretag Svenska Kommunalarbetareförbundet Giltighetstid 1 oktober 2017 - 30 september 2020 . Innehållsförteckning Avtalsbilaga I Löneavtal med förhandlingsordning övrig Avtalssidor i Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020. Fyrasidig avtalsspecial från tidningen Info 6 2020. Avtalssidor från tidningen Info 6 2020 (2,2 MB) Bli medlem

I avtalsrörelsen 2020 förhandlar Almega 130 avtal. På avtalsrörelsen.nu hittar du allt om avtalsrörelsen och ditt kollektivavtal Reviderad 2014 - Löneavtal 2017-2020. 1 . Avtalet som EFA, Unionen och Sveriges Ingenjörer har tecknat innebär att lönebildningen skall ske på en nivå - direkt i företagen. Avtalet har inte något definierat utrymme för lönehöjningar utan i stället överlämnas ansvaret till d 2017-2020 Övriga avtal mellan parterna 3 Löneavtal Sveriges Ingenjörer Samtliga val görs enligt Unionens stadgar av medlemmarna på arbetsplat-sen. Där företrädare enligt ovan nämnda punkter saknas, ska arbetsgivare Här kan du följa IKEM:s avtalsförhandlingar 2020. 20 mars förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19 Avtalen som syns på denna sida är både nya och gamla. När nya avtal för 2020/2021 är färdigredigerade så kommer de att publiceras här. Här hittar du alla kollektivavtal som Hotell- och restaurangfacket, HRF, har slutit för sina avtalsområden. Klicka på respektive avtal för att läsa eller ladda ned. Det är viktigt att komma ihåg

2020-10-27 Nyheter Frysta löner och sämre ob för frisörer - ett skambud < Föregående 1 2 3 Nästa > Publicerad: 2 november 2020 Dela: Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med runt 160 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor Publicerad: 03 november 2020 kl. 10.25 Uppdaterad: 03 november 2020 kl. 15.44. Avtalsrörelsen. presenterar kommunsektorns löneavtal under en pressträff i Stockholm. KOPIERA LÄNK 17 december, 2020. Sekos avtal med Pacta för kommunala flygplatser är nu klart. Avtalsperiodens längd är 29 månader. Det sammantagna värdet är 5,4 procent och under perioden kommer två lönerevisioner att göras. Avtal klart för kommunala energibolag. 16 december, 2020 Art. Nr. 978 91 7479 715 2 Ditt nya avtal 2016-2020 Sveriges kommuner och landsting (HÖK). Foto: Emilia Bergmark Jimenez. Created Date: 3/14/2018 10:09:06 AM.

Vi kommer även att ha en förtroendevaldadag den 2 mars där vi kommer att gå igenom löneöversyn 2020 mer ingående. Var uppmärksam och anmäl er till lokala mötesplatser som anordnas samt aktiviteter som Vårdförbundet arrangerar för där kan vi fortsätta informationen och dialogen kring lön Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020 Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher. Parter: Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet. Relaterat i faktabanken Kollektivavtalen label Kollektivavtal. Utgåva: 2017. AV om skydd på bussar: Har inte omvärderat En rad besked väntas nu om bussbolags rätt att använda skyddsglas vid förarplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets sektionschef har myndigheten inte bytt fot i och med att förbud kan vara på väg

Löneavtal 20170101-20201231 Förhandlingsprotokoll 20170101-20201231 Kollektivavtal Upplevelse och Kultur 2017-2020 Förhandlingsprotokoll 20170501-20200430. Unionen, AiF, Ledarna Reseavtal + bilaga. Fastigo I Fastigo I Allmänna anställningsvillkor 20170401-2020033 TMF:s avtalsparter är GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. De som gälle rnu, och som frhandlas fram under 2020, gäller 1 november 2020-31 mars 2023. Dessutom finns ett tillsvidare-avtal med Ledarna, det s k Ledaravtalet , som är processlöneavtal som avgör hur lön och andra villlkor ska hanteras för fackförbundets medlemmar Avtalen började gälla från den 1 november 2020 och löper ut den 31 mars 2023. Avtalsperioden är totalt 29 månader, fördelat på 17 månader och 12 månader. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Denna uppsägning ska i sådant fall ske den 30 september 2021 Löneavtal Bemanning med, unionen 2013 - Almega Unionen lönestatistik 2020 unionen lönestatistik 2020. Kika in p, unionen.se och se om det är ngot som passar dig. 0 thoughts on Unionen lönestatistik 2020 Skriv et svar Annuller svar. Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort

Video: Avtalsrörelsen 2020 - Ekonomifakt

Teknikavtalet sveriges ingenjörer 2021 - 1Nytt löneavtal om individuell lön | Glasbranschföreningen

Allt du behöver veta om avtalsrörelsen - Svensk Hande

Medlemsnyhet 14 september 2020. Experten svarar: Vi får ingen retroaktiv löneökning. Kan lönebildningsavtal i den bransch där du är verksam kan ha ett annat innehåll än andra närvarande fackförbunds löneavtal Håll koll på vad som händer i 2020 års avtalsrörelse! Här har vi samlat allt du behöver veta om Avtal2020

Avtal 2020 - Teknikföretage

Vill du vara en del av Unionens a-kassa och vara 100 procent viktig varje dag? Här listar vi våra lediga tjänster. NyheterAlla Nyheter. Försäkring 28 maj 2021 Ändrade a-kasseregler för deltidsbrandmän Från och med den 31 maj ändras reglerna för dig som är deltidsbrandman. Ändringen. Ett nytt sifferlöst löneavtal för medlemmar inom fastighetsbranschen är klart. Arbetslösheten bland Visions medlemmar ökade något under 2020. Den har legat över tre procent under hela året, med kulmen i juli på nästan fyra procent, enligt Akassan Vision

Nya kollektivavtal tecknade för Innovationsföretagen - Almeg

***Observera att avtalsrörelsen på grund av Corona-pandemin har skjutits upp och att de flesta avtal under våren 2020 förlängdes, förhandlingarna börjar nu (hösten 2020) att återupptas, läs mer om vad som händer i avtalsrörelsen under senaste nytt***. Sekos avtalsyrkanden på de olika avtalsområdena kommer att presenteras i samband med att de överlämnas till motparten Avtal 2020 I avtalsrörelsen för nya avtal under 2020 förhandlar Fastighetsanställdas Förbund 17 kollektivavtal med våra motparter. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i avtalsrörelsen för nya avtal 2020 2020-11-03. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Det nya avtalet är fyraårigt, gäller retroaktivt från och med den 1 april Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* tecknade 30 november 2020 ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet gäller från 1 december 2020 till 30 september 2023 Det finns flera typer av löneavtal. Den vanligaste modellen bland Unionens medlemmar kallas lönepott. Det innebär lite förenklat att Unionen har kommit överens med arbetsgivarna om vilken nivå löneökningarna ska ligga på under det kommande året

Svenska Pappersindustriarbetarförbundet - Pappers - bildades 1920 av arbetarna i den svenska pappers- och pappersmasseindustrin i Sverige. Våra cirka 13 500. Undersköterska / Vårdbiträde lön 2020 Hur mycket tjänar en Undersköterska / Vårdbiträde ? Undersköterska / Vårdbiträde lön 2020 är . Medianlönen för Undersköterska / Vårdbiträde i offentlig sektor lönen är 27 700 kronor i månaden, och i privat sektor månadslön uppgår till kronor. Undersköterska / Vårdbiträde kan få 32 100 som Högsta lön eller 24 100 som Lägsta [ 1 april 2017-31 mars 2020 _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar. Sveriges Verkstadsförening (VF) Teknikavtalet Unionen - Löneavtal 282 Teknikavtalet Sveriges Ingenjörer - Löneavtal 286 Appendix 292 Samarbetsavtal Teknikarbetsgivarna - Ledarna 29 Här får du samlad information om avtalsrörelsen 2020, hur du hittar du ditt avtal och länkar till fördjupning. Här hittar du aktuell information om avtalsrörelsen 2020

 • Service synonym.
 • ForkDelta.
 • Types of banks in Kenya.
 • Buitenlandse nummers blokkeren.
 • Västergården äldreboende Uppsala.
 • Insynsregistret.
 • CO2 per kWh.
 • Gård uthyres Jämtland.
 • Coinbase analisi tecnica.
 • El patrón Bitcoin.
 • Best game emulators for Android Reddit.
 • Lampa med cementfot.
 • Webull fractional shares crypto.
 • Starta företag tips Flashback.
 • Best way to invest in gold Reddit.
 • LeoVegas Sverige.
 • Wealthify performance 2021.
 • Bostad Direkt Lidingö.
 • Nextory på datorn.
 • BNP Paribas Fortis kosten aandelen.
 • Gävle kommun trafik.
 • SVT Morgonstudion filmtips.
 • ETF China Finanztip.
 • Home Assistant IP camera RTSP.
 • Degiro vs Directa.
 • Xkcd LHC.
 • Klostergården lägergård.
 • Måttenheter ved.
 • Tillträde innan avstyckning.
 • Parkkvarteren Lund.
 • Bakdel ro.
 • Huurverhoging 2020 particulier.
 • Beste Geldanlage ohne Risiko Österreich.
 • Как купить криптовалюту на бирже.
 • Decrypt blockchain wallet backup.
 • Sprott Gold ETF.
 • Commonwealth Bank personal loan requirements.
 • Sänglampa Vägg Mässing.
 • Postmarketos Anbox.
 • Flashback Timrå misshandel.
 • NRW Bank.